Ochrana soukromí

Společnost EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové n.L., IČO: 25251066, DIČ: CZ25251066, OR – KS v HK, oddíl C, vložka 10091 

Královédvorský pivovar TAMBOR

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společnost EPOS CZ spol. s r.o. provádí zpracování osobních údajů zákazníků, neboť je to nezbytné pro účely zpracování objednávky a dodání zboží a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti. Zpracování osobních údajů je součástí Obchodních podmínek společnosti, tento dokument vznikl po nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dne 25.5.2018.

 

  1. Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost EPOS CZ spol. s r.o., se sídlem Seifertova 1165, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 25251066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10091 (dále jen „správce“).

Adresa pro doručování: EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové n.L.

Adresa elektronické pošty: info@pivo-tambor.cz, telefon: 499 621 176

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem přes uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6, odst.1, písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
  1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je plnění objednávky, včetně doručení zboží a řešení případných reklamací, dále jsou využity pro přímý marketing spočívající v rozesílání informací o aktuálních akcích souvisejících s předmětem činnosti správce. Jsou využity i pro plnění navazujících veřejnoprávních povinností. 

 

  1. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě objednávky, daňového dokladu a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů může být i Česká pošta s.p. ( doprava zboží) IČ 47114983, případně jiný dopravce. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy  či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nepředává Vaše osobní údaje do EU nebo třetí země.

 

  1. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování (marketing), právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným předpokladem pro zpracování objednávky a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné ze strany správce objednávku prostřednictvím e-shopu splnit.

Vraťte se prosím později

Omlouváme se, ale tyto stránky jsou přístupné osobám starším 18 let. Děkujeme za pochopení.

Je Vám více než 18 let?

Omlouváme se, ale tyto stránky jsou přístupné osobám starším 18 let. Děkujeme za pochopení.